آموزش طلاکوب تصویری 

آموزش طلاکوب

آموزش طلاکوب 2

آموزش طلاکوب3

آموزش طلاکوب4

آموزش طلاکوب5

آموزش طلاکوب 6

آموزش طلاکوب 7

آموزش طلاکوب 8

آموزش طلاکوب 9

آموزش طلاکوب 10

 آموزش  ساخت کلیشه فلزی گراور و طلاکوب


 آموزش  عملی و تضمینی  گراورسازی
آموزش عملی ساخت کلیشه های فلزی طلاکوب و نروماده فلزی
مدت زمان دو ساعت خصوصی 200/000 تومان
ملزومات لازم برای ساخت کلیشه های فلزی
1-دستگاه قیدنورمهرسازی
2-کاغذ کالک
3-اسپری راپید
4-ورق زینک
5-اسپری پوزتیو
6-سشوار صنعتی
7-سودسوزآور
8-اسیدنیتریک
9-ظرف شستشو
10-روغن تر
تماس 88930281 - 88930282 - 88899961
Setareh Design

5.0 35
Scroll to top