براي ساخت مهر، احتياج به يادگيري دو نرم افزار كورل و فتوشاپ ، حداقل درحد مبتدي مي باشيد.

مهمترين نرم افزار طراحي درساخت مهر، كورل است . اما درمواقعي براي شما فايل هايي ارسال مي شود ، كه توسط فتوشاپ طراحي شده و ازشما درخواست ساخت مهرمي كنند ، اگرفتوشاپ را بلد نباشيد نمي توانيد طراح هاي فوق را ويرايش وتبديل به مهركنيد.

 لينك آموزش ويديويي

http://www.aparat.com/v/KAgeJ

مهرفوری

مهرفوری1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setareh Design

5.0 35
Scroll to top