شماره زن اتوماتیک چینی

قیمت: 800,000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 800,000 ﷼
توصیف

دستگاه شماره زن اتوماتيك ساخت چين

 شش رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10 100/000 تومان

هشت رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10 120/000 تومان

ده رقم 140/000 تومان - سيزده رقم 160/000 تومان - پانزده رقم 180/000 تومان

Setareh Design

5.0 35
Scroll to top