دستگاه متوسط (دستگاه معمولی)

قیمت: 3,500,000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 3,500,000 ﷼
توصیف

دستگاه مهرسازي 2 لامپ 10 وات بلك لايت اصل ژاپن داراي تايمر كوكي و فن خنك كننده

350/000 تومان 

 

دستگاه مهرسازي3 لامپ 10 وات بلك لايت اصل ژاپن داراي تايمر كوكي و فن خنك كننده

400/000 تومان 

دستگاه مهرسازي4 لامپ 10 وات بلك لايت اصل ژاپن داراي تايمر كوكي و فن خنك كننده

500/000 تومان 

 

 

 

 

Setareh Design

5.0 35
Scroll to top