053

مهر اتوماتیک لیزری

تومان 400000

ازهرآنچه دوست دارید بدون محدودیت مهربسازید
قابلیت ساخت مهرازروی نمونه امضاهای ظریف :قابل توجه كساني كه امضائشان هميشه يكسان نبوده و درامضا چك ها مشكل دارند.
مناسب برای مهندسانی كه درروز احتياج دارند صدها ورقه ونقشه را تاييد وامضا نمايند.
قابلیت ساخت مهربه صورت ترام های کم رنگ وپررنگ(ساخت مهرازروی عکس های رنگی)
قابليت ساخت مهر از روی طرحهای ظريف

mohr

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.