25

شماره زن اتوماتیک چینی

تومان 250000

دستگاه شماره زن اتوماتيك ساخت چين
شش رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10 250/000 تومان
هشت رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10 300/000 تومان
ده رقم 350/000 تومان - سيزده رقم 400/000 تومان - پانزده رقم 450/000 تومان

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.