25

شماره زن اتوماتیک چینی

تومان 170000

دستگاه شماره زن اتوماتيك ساخت چين
شش رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10 150/000 تومان
هشت رقم با 6 عمل تعداد دفعات تكرار1-2-3-6-10 170/000 تومان
ده رقم 190/000 تومان - سيزده رقم 210/000 تومان - پانزده رقم 230/000 تومان

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.