236

لاک آب کن ظرفی

تومان 250000

ازدستگاه فوق جهت آب كردن لاك  استفاده مي گردد.كاربرد آن جهت پلمپ نامه وبسته هاي محرمانه بوده ، به طوري كه پس از ريختن لاك آب شده بر روي درب نامه   آرم مربوطه را توسط مهرفلزي بر روي آن حك مي نمايند.
قيمت دستگاه 100/000 تومان وقيمت ساخت مهرفلزي هم 100/000 تومان مي باشد

lak1

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.